Påbygg

Hansen Transport_1600px.jpg

MCE har de siste årene satset stort på livdyrskap og er blitt en stor aktør på nasjonalt plan. Til å begynne med ble de fleste jobbene har hittil blitt utørt for Fatland Ølen AS, deretter produserte vi flere skap for Nortura AS og andre private aktører.
Vi har etterhvert blitt kjent somen innovativ produsent og vi søker hele tiden smarte løsninger sammen med kunder.

Det siste året har vi brukt mye ressurser på å bli en konkurransedyktig leverandør av påbygg inkl. kraner fra HMF. Det har gitt resultater og vi har etterhvert levert mange forskjellige løsninger, med og uten krane.