Vi har levert kvalitet siden 2001

MCE AS er en produksjonsbedrift som ble etablert i 2001 med moderne produksjonsfasiliteter lokalisert på Tongane industriområde i Etne kommune.

Vi har sertifisering innen flere områder som gir våre kunder trygghet når det gjelder kvaliteten på våre leveranser. Dette inkluderer EN-1090-, ISO 9001:2015 og ISO 3834-2. Videre er vi godkjent Påbyggerverksted av Statens vegvesen.

Målet vårt er å være en pålitelig og troverdig leverandør av tjenester innen industri og offshore, bygg og anlegg, samt påbygg av lastebiler. Vårt team består av dyktige ansatte med bred kompetanse og lang erfaring innen stål, rustfritt stål og aluminium. Vi har evne til å håndtere alt fra små til store konstruksjoner. Vi tilbyr påbygg for lastebiler, inkludert plan- og kranløsninger samt livdyrskap, som er skreddersydd etter kundens ønsker og behov.

Historikk

2001 - 2008

MCE AS  ble etablert 01.01.01. Vi skiftet navn fra Maritime Contracting Etne AS til MCE AS i august 2010.

Helt fra oppstarten har selskapet arbeidet med ulike konstruksjoner i stål, rustfritt stål og aluminium. Frem til sommeren 2002 leide selskapet industri- og kontorlokaler på Tongane, i tidligere Etne Sveis sine lokaler. Da flyttet selskapet noen hundre meter inn i nye lokaler på 450 kvm i tillegg til 110 kvm til administrasjon. Denne bygningsmassen ble samme året kjøpt av MCE.

2008 - 2010

Høsten 2008 og utover i 2009 investerte MCE omtrent NOK 15 mill. i ny produksjonshall og nytt produksjonsutstyr, rett over gaten for eksisterende bygning. Det nye lokalet er fordelt på 1.050 kvm industri og 550 kvm administrasjon, hvor halvparten av administrasjons lokalet foreløpig er tatt i bruk.

2011 - 2017

Høsten 2011 investerte vi i nye 750 kvm lokaler, omtrent 500 kvm til storbilverksted og 250 kvm til påbyggerverksted. Samlet har vi nå 2.250 kvm med verkstd og industrilokale med moderne maskiner og utstyr. Vi har samlet 12 da. tomt og har dermed sikret oss for potensiell utvidelse.

Kvalitet & HMS

Kvalitets- og HMS-politikk

Vi leverer produkter og tjenester i henhold til kundens krav og forventninger.

Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder. Vi skal lære av våre feil. Vi skal dokumentere vår kvalitet.

Vi skal være en trygg arbeidsplass. Dette skal vi oppnå ved å følge og kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i vår organisasjon.

Kvalitet- og HMS-mål

Null skader på person, miljø og produkt.

Alle leveranser skal skje innen avtalt tid.

Kunden skal alltid motta produkter og tjenester i henhold til avtalt spesifikasjon.
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge.

MCE AS har etablert etiske retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets virksomhet.

Henvendelser angående informasjon om MCE AS sin styring og etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til post@mce.no

Vår standard for forretningsetikk, integritet og åpenhet er ytterligere beskrevet i MCEs etiske retningslinjer for leverandører.
Etiske retningslinjer for leverandører MCE AS

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har MCE gjennomført en redegjørelse om aktsomhetsvurderinger. Les den her:
Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger