Aktuelt fra MCE

Se Leveranser under
Historisk høy kontrakt for MCE

MCE har inngått kontrakt med Ølen Betong i leveranse av formutstyr til samferdselsprosjektet E39 Rogfast

Nytt skjæreanlegg

MCE har nylig investert i nytt og kraftig skjæreanlegg av typen MicroStep CombiCut

Ny daglig leder er i gang

Erle startet opp som planlagt 8. august og styret og medarbeidere har svært god tro på et godt samarbeid fremover.

MCE får ny daglig leder

MCE AS har vært i en prosess med å finne en ny daglig leder lokalt, og det har vi nå lykkes med.

Se et utvalg av våre leveranser her