Påbygg

MCE AS er et godkjent påbyggerverksted og utfører bygging av biler med kran, plan og livdyrskap.

Siden oppstart i 2001 har MCE bygget livdyrskap for flere kunder regionalt og nasjonalt. I 2010 begynte vi å lage spesialtilpasset lastebilpåbygg med plan og kran. Vi leverer om lag 30-40 påbygg hvert år, og er et sertifisert påbyggerverksted med godkjenninger fra Statens Vegvesen. Vi utfører påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy etter kundens ønske. Vi kan også kunne utføre mindre reparasjoner på storbil og sveisejobber. Per i dag bygger vi for det meste påbygg med kran, men også livdyrskap på bil og henger, samt planbil med kjørebruer og ulike overflytninger er av gamle påbygg til nytt chassis. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller for å avklare om det er jobber MCE kan utføre.

Kontakt oss
Vi har kunnskap og ekspertise som trengs
Daniel Holten
Avdelingsleder Plan og kran
Galleri

MCE AS er et godkjent påbyggerverksted og utfører bygging av biler med kran, plan og livdyrskap.

Siden oppstart i 2001 har MCE bygget livdyrskap for flere kunder regionalt og nasjonalt. I 2010 begynte vi å lage spesialtilpasset lastebilpåbygg med plan og kran. Vi leverer om lag 30-40 påbygg hvert år, og er et sertifisert påbyggerverksted med godkjenninger fra Statens Vegvesen. Vi utfører påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy etter kundens ønske. Vi kan også kunne utføre mindre reparasjoner på storbil og sveisejobber. Per i dag bygger vi for det meste påbygg med kran, men også livdyrskap på bil og henger, samt planbil med kjørebruer og ulike overflytninger er av gamle påbygg til nytt chassis. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller for å avklare om det er jobber MCE kan utføre.

Sertifiseringer
Kontakt oss
Vi har kunnskap og ekspertise som trenges
Portrett av Daniel Holten
Daniel Holten
Avdelingsleder Plan og kran
Galleri

Referanser